b-8.jpg

Lönsam även för mindre enheter

System Cameleon ersätter flera maskiner vilket ger ett stort arealunderlag.

En brukningsenhet på till exempel 100 hektar ökar sitt beräkningsunderlag till cirka 400 hektar vid investering i System Cameleon. Beräkningsunderlaget är baserat på följande överfarter: sådd, gödningsmyllning, första radhackning och andra radhackning. Det finns ytterligare överfarter som kan utföras till exempel: harvning, ogräsharvning, insådd eller skorpbrytning.

Gothia Redskap

Tegneby 49, 590 33, Fornåsa, SWEDEN

 

Office: +46 (0)13 - 39 32 00
Email: gothia@gothiaredskap.se

Sparepart: +46 (0)13 - 495 75 70
Email: reservdelar@gothiaredskap.se

Support: +46 (0)13 - 495 75 75

     

 

 

Closed for vacation during the weeks 29-31
 (From July 16th, to 6th August)

Urgencies? for support call the switchboard and choose number 4 or 
send an email to lars@gothiaredskap.se

Copyright © 2018 Gothia Redskap. All Rights Reserved Webmaster: Linda Askling

Search