Miljövänlig uppvärmning


Vi har under år 2013 konverterat från oljeuppvärming av våra lokaler till uppvärmning med flis.
Detta har varit en stor inverstering som vi hoppas kommer att löna sig i längden genom en billigare drift samt att vi även bidrar till en bättre miljö. Vi jobbar för att få en miljövänlig produktion och köper även vår el producerad av vatten och vindkraft.

Vi har byggt ett system med två stycken pannor som i hög grad är automatiserade, samt en gjuten tipplatta till flisen. Kulvertsystemet som är cirka 400 meter långt transporterar varmvatten från pannrum till industrilokal, bostäder, samt torkanläggning.

Pannrum
pannrum insida
                Ackumulatortankar                                        Pannrumsansvarig Kenth Askling
accumulator tankar    kenth
                 

 

                 

 

Högst upp