b-8

Lönsam även för mindre enheter

System Cameleon ersätter flera maskiner vilket ger ett stort arealunderlag.

En brukningsenhet på till exempel 100 hektar ökar sitt beräkningsunderlag till cirka 400 hektar vid investering i System Cameleon. Beräkningsunderlaget är baserat på följande överfarter: sådd, gödningsmyllning, första radhackning och andra radhackning. Det finns ytterligare överfarter som kan utföras till exempel: harvning, ogräsharvning, insådd eller skorpbrytning. De är dock inte inkluderade i ovanstående beräkning.

För ekonomisk kalkyl, klicka här...

 

Högst upp