b-1

Radhackning

Ogräshanteringen i System Cameleon består av en revolutionerande radhacka som är kamerastyrd och konstruerad för att kunna skära precist och exakt både i höjd och sidled. Att den är kamerastyrd innebär att skären riktar sig automatisk utefter de sådda raderna och skär av ogräset på önskat avstånd från såraderna.

Med såmodulen från System Cameleon optimeras ogräshanteringen ytterligare genom att såsystemet sår i exakta rader både i sidled som i höjdled. Detta gör det möjligt att radhacka närmare grödorna.

För att uppnå bästa resultat rekommenderas att öka radavståndet till 25 cm eller mer, men att behålla utsädesmängden. Detta gör att större andel av fältets totala areal blir bearbetad av radhackan, samtidigt som grödan får större möjlighet att konkurrera ut ogräset i såraderna.

Det finns många försök gjorda över ogräshantering med System Cameleon, både vad gäller ögräsförekomst och skördeavkastning. Resultaten visar på lägre ogräsförekomst och högre skördeavkastning vid användning av System Cameleon. Kontakta oss gärna för mer info
och kopia av försöksrapporter.

 

 

Mer i denna kategori: Sådd »
Högst upp