b-5

Sådd

Cameleon är utrustad med en såbill som luckrar jorden för optimal fuktåtkomst samtidigt som den placerar utsädet med hög precision, både i sådjup och sidled. Konstruktionen möjliggör nedskärning i rå jord vilket tar bort kravet på en harvad såbotten. Såbillens utformning ger ett lågt dragkraftsbehov, detta sänker effektkraven på traktorn som bogserar maskinen. 

Cameleon kan så i rader med olika radavstånd eller med bredsådd. Vid bredsådd bestämmer skäret som är monterat på såbillen radens bredd, den vanligste skärbredd som används är 180 mm. Vilket i sin tur gör raden cirka 180 mm bred. Bredsådd är en fördel jämfört med vanlig radbredd om hackning ej ska utföras. Detta eftersom större andel av det sådda fältet blir bevuxet med gröda och därmed utsätter ogräset för hårdare konkurrens.

Mer i denna kategori: « Radhackning Gödning »
Högst upp