b-6

Gödningsmyllning

System Cameleon kan genom sin kamerastyrning skära ner gödning mellan raderna i växande gröda. Detta gör att gödningen placeras i fuktig jord och mineralisering kan påbörjas oberoende av nederbördsmängd. Kamerasystemet skapar nya användningsområden. Exempelvis kan System Cameleon gödningsmylla höstsådd spannmål på våren.

Om ett fält radhackas myllas jorden och syresätts vilket gör att bundet kväve frigörs lättare. Genom att använda hela systemet ges synergieffekter. Sådd med System Cameleon möjliggör efterföljande radrensning och gödningsmyllning efter grödans uppkomst.

 

 

 

Mer i denna kategori: « Sådd Fler funktioner »
Högst upp