Erik Månssons pris, Hushållningssällskapet Östergötland 2013

Erik Månssons pris, Hushållningssällskapet Östergötland 2013

Motiveringen till Erik Månssons pris löd så här:

Lars har med en enastående uthållighet förverkligat en vision. Han har av egen kraft, tillsammans med sina medarbetare i Gothia Redskap, utvecklat "System Cameleon" från den första idén om en radhacka till ett kommersiellt system för sådd, gödsling, radhackning mm. Det rullar idag mer än 70 "Cameleon" maskiner i Sverige och lanseringen i Danmark är i full gång. Lars kombinerar den biologiska odlingskunskapen med uppfinnarens klurighet och konstruktörens kvalitetskänsla. "System Cameleon" ligger i framkant vad gäller ny teknik och har höga krav på precision. Förutom "Cameleon" har Lars konstruerat och med framgång sålt hjullyftar både i Sverige och utomlands. Även dessa kännetecknas av hög kvalitet och slitstyrka. I Gothia Redskap finns idag även sambon Yvonne samt barnen Linda, John och Kenth. Totalt finns det 11 anställda i företaget.

Gasellföretag 2013, Dagens Industri

Gasellföretag 2013, Dagens Industri

Dagens Industri utser de snabbast organiskt växande företagen i landet till Gaseller. Kriterierna för att bli en Gasell är hårda och det är enbart 0,5 % av alla Sveriges aktiebolag som utses till Gasellföretag.

En Gasell har:

  • Offentliggjort minst 4 årsredovisningar
  • En omsättning som överstiger 10Mkr
  • Minst 10 anställda
  • De senaste 3 åren kontinuerligt ökat omsättningen
  • Under samma period minst fördubblat sin omsättning
  • Ett samlat rörelseresultat för de 4 räkenskapsåren som är positivt
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • Sunda finanser

Gothia Redskap har uppnåt alla dessa kriterier med en ökad omsättning på 150% mellan åren 2009 till 2012.

Årets Ekoföretag, SMA Mineral 2012

Årets Ekoföretag, SMA Mineral 2012

Årets Ekologiska Lantbrukare 2009, Ekologiska Lantbrukarna Östergötland

Årets Ekologiska Lantbrukare 2009, Ekologiska Lantbrukarna Östergötland

Silverbillen 2008, Jordbrukstekniska föreningen

Silverbillen 2008, Jordbrukstekniska föreningen

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap,teknik och miljö 2007

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap,teknik och miljö 2007

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, som på intiativ av kungliga Vetenskapsakademin, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag, har beslutat utdela stipendier och anslag enligt följande:

Entreprenören Lars Askling, Gothia Redskap och Ekoväx AB.

"Ny jordbruksmaskin som underlättar ogräsbekämpning vid ekologiskt jordbruk. System Cameleon"

Årets Nyhet 2007, Elmia Lantbruk

Årets Nyhet 2007, Elmia Lantbruk

Gothia Redskap ABs produkt System Cameleon utses till Årets Nyhet, Elmia Lantbruk Maskin & Fält 2007, med följande motivering:

En redskapsbärare med många användningsområden för växtodlingsföretagaren som ger kostnadseffektivitet och mindre miljöpåverkan.

Silverbillen 2002, Jordbrukstekniska föreningen

Silverbillen 2002, Jordbrukstekniska föreningen

Gothia Redskap

Tegneby 49, 591 79 , Fornåsa, SWEDEN

 

Office: +46 (0)13 - 39 32 00
Email: gothia@gothiaredskap.se

Sparepart: +46 (0)13 - 495 75 70
Email: reservdelar@gothiaredskap.se

Support: +46 (0)13 - 495 75 75

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Gothia Redskap. All Rights Reserved Webmaster: Linda Askling

Search