gdning.png
Gödningsmyllning
gdning-2.jpg

Hög kapacitet i giva och revolutionerande gödningsmyllning ger ökad lönsamhet

System Cameleon är konstruerat för att optimera gödningseffekten även för långtidsverkande gödningsmedel, som t.ex pelleterad ekogödsel eller konventionell NPK-gödsel.

Systemets modul för sådd och gödning kombinerat med radföljningssystemet skapar en ny typ av fältarbete nämligen radföljd gödningsmyllning. Det är nu möjligt att på våren skära ned gödning i fuktig jord mellan grödrader på höstsådd gröda. Vid radföljd gödningsmyllning får höstsådda grödor en effekt liknande kombisådda vårgrödor.

AUTOMATISK RADFÖLJNING

System Cameleon kan förses med utrustning för automatisk radföljning. Det gör att bearbetning kan göras med hög precision mellan såraderna.

Radföljningssystemet bygger på att en kamera övervakar såraderna och överför informationen till en dator som styr in maskinens arbetsram mellan raderna. Maskinen ställer snabbt om mellan sådd och radföljning genom att arbetsramen skjuts hydrauliskt i sidled, för minimering av ställtid.

Maskinen kan exempelvis gödningsmylla gödning i höstgröda på våren, hacka ogräs med stor noggrannhet, skorpbryta mellan sårader, ogräsharva mellan sårader. Den kan även så ny gröda mellan befintliga rader eller göra radföljd insådd.

Detta ger helt nya möjligheter till ökad lönsamhet i jordbruket.

ÖKA SKÖRDARNA MED RÄTT GÖDNINGSMYLLNING

Nedskärning av gödningsmedel i fuktig jord är mycket positivt vid användande av ekologiska och andra mer svårlösliga gödningsmedel.

Dessa gödningsmedel kräver fukt och jordkontakt för att få mineralisering. En bredspridning ovan jord eller grund myllning med traditionell teknik kräver mycket regn. Vid torr väderlek kan effekten av de dyra gödningsmedlen helt utebli. När gödningen placeras på djupet i fuktig jord, startas nedbrytningsprocessen oberoende av tillgång på regn.

Cameleons kraftfulla radhackning luckrar och luftar jorden vilket ger ytterligare mineralisering och optimala förutsättningar för grödan. Bearbetning mellan raderna ger en mineralisering till växande gröda och ökar därmed skörden samtidigt som näringsläckage minimeras.
gdning-3.png
System Cameleon fertilizing PG Luomutuotto Vinasse 2,5-0-3 between the crop rows. Total N = 75,6kg/ha, liquid N = 44,7kg/ha C/N = 5
Fertilizing Luomutuotto vinasse 3,5-0-7-2 NPKS before oats drillning

Gothia Redskap

Tegneby 49, 591 79 , Fornåsa, SWEDEN

 

Office: +46 (0)13 - 39 32 00
Email: gothia@gothiaredskap.se

Sparepart: +46 (0)13 - 495 75 70
Email: reservdelar@gothiaredskap.se

Support: +46 (0)13 - 495 75 75

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Gothia Redskap. All Rights Reserved Webmaster: Linda Askling

Search