Kraftfulla och kombinerade lösningar för hantering av ogräs
ogrshantering.png

RADHACKNING

System Cameleon har en kraftfull konstruktion som ger mycket positiva effekter vid bland annat radhackning.

Cameleon är konstruerad med flera ställ där hackskär och / eller såbillar är monterade. Stället är unikt och ger en extrem stabilitet som klarar att hålla den noggrannhet som krävs för exakt hackning samtidigt som det ger individuell markanpassning för varje ställ.

Stället är utformat för att skäret inte ska röra sig i sidled samt ge hög genomskärningsförmåga på hackskäret. Vid hård jord trycks stället bakåt istället för uppåt. Med denna konstruktion går hackskäret aldrig på spets, utan hackningar sker med hela skärets bredd. (Se nedanstående bild.)

HARVNING

Med breda hackskär kan System Cameleon användas som harv och ger då genomskärning av hela jordlagret på en överfart.

Den här typen av bearbetning har framförallt fördelar på våren. En tidigare harvning lyfter då hela jordlagret så att ogräsfröna får en startimpuls vilket vid fördröjd sådd
skapar maximal ogräseffekt. Vid harvning på hösten klarar systemet att skära genom balkar bättre än vad en harvpinne klarar.
ogrshantering-2.png

OGRÄSHARVNING

System Cameleon utrustad med kamerastyrning möjliggör radföljd ogräsharvning.

Det innebär att ogräsharvning kan genomföras utan att skada grödan även efter grödans uppkomst. Givetvis går det även bra att ogräsharva utan kamerastyrning även i tidigare stadier innan grödans uppkomst.
ogrshantering-3.png

Second hoeing of winterwheat in Sweden.

Hoeing winter rape in spring with System Cameleon. Rowdistance is 50 cm.

Hackning av raps med Cameleon

Gothia Redskap

Tegneby 49, 591 79 , Fornåsa, SWEDEN

 

Office: +46 (0)13 - 39 32 00
Email: gothia@gothiaredskap.se

Sparepart: +46 (0)13 - 495 75 70
Email: reservdelar@gothiaredskap.se

Support: +46 (0)13 - 495 75 75

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Gothia Redskap. All Rights Reserved Webmaster: Linda Askling

Search