Noggrann sådd med lågt dragkraftsbehov

System Cameleon är byggt för att vid sådd, skära ned utsädet och hålla inställt sådjup oberoende av en harvad såbotten. Trots detta räcker oftast 160hk traktor för en 8 m Cameleon utrustad för sådd, gödning eller ogräshantering.

Egenskaperna är viktiga för att få en jämn uppkomst och
för att minska jordpackningen i samband med sådd. Det
låga dragraftsbehovet innebär dessutom att en följdinvestering i större traktor sällan behövs vid satsning i en 8 m Cameleon.

Central djupinställning
Djupinställningen sker centralt för alla billar på en gång
samtidigt som ställen som håller billen, ser till att varje bill
ändå har individuell markföljning.

Revolutionerande såteknik
Såbillarna i system Cameleon är utformade för att rensa
och luckra runt utsädet utan att trycka ner växtrester eller
packa åt något håll. Detta är viktigt framförallt för t.ex
ärtgrödor som påverkas negativt av packning.
sdd.png

Gothia Redskap

Tegneby 49, 591 79 , Fornåsa, SWEDEN

 

Office: +46 (0)13 - 39 32 00
Email: gothia@gothiaredskap.se

Sparepart: +46 (0)13 - 495 75 70
Email: reservdelar@gothiaredskap.se

Support: +46 (0)13 - 495 75 75

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Gothia Redskap. All Rights Reserved Webmaster: Linda Askling

Search