helheten.png

Systemet som följer dina behov

System Cameleon är konstruerat för att ge fler och flexiblare möjligheter till ett effektivt jordbruk, även utan bekämpningsmedel. Systemet är inte bara en såmaskin. Tack vare sin radföljningsteknik så arbetar maskinen mellan grödans rader efter dess uppkomst. Detta innebär att systemet ersätter flera maskintyper och även erbjuder helt nya fältarbeten som exempelvis radföljd gödningsmyllning. Som såmaskin placerar systemet grödraderna i exakta radavstånd, vilket i senare led ger en precisionshackning närmare grödraden än vad som annars är möjligt. Den sammanlagda effekten av systemet är
sänkta maskinkostnader, maximerad precision och högre avkastning än vad traditionell teknik ger.

Genom att tänka utanför boxen kan vi presentera ett modulärt uppbyggt helhetskoncept som är unikt på marknaden. Välkommen att ta del av System Cameleon.
helheten-2.png

Marknadens mest utvecklade system för eko-odling

Mineraliseringen sker genom rätt placering av gödningsmedel såväl som genom den
kraftfulla radhackning som Cameleon utför jämfört med konkurrenter

Som såmaskin kombinerar System Cameleon aggressiv nedskärningsförmåga med
lågt dragkraftsbehov. För en 8 m System Cameleon, utrustad för sådd, gödning och
radhackning räcker det med en 160 hk traktor.

Det här är bara några av de fördelar som gör System Cameleon till det mest utvecklade systemet för odling, helt utan, eller med reducerad användning av bekämpningsmedel.

Gothia Redskap

Tegneby 49, 591 79 , Fornåsa, SWEDEN

 

Office: +46 (0)13 - 39 32 00
Email: gothia@gothiaredskap.se

Sparepart: +46 (0)13 - 495 75 70
Email: reservdelar@gothiaredskap.se

Support: +46 (0)13 - 495 75 75

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Gothia Redskap. All Rights Reserved Webmaster: Linda Askling

Search